• +36 30 613 6726
  • isk.rakoczi@gmail.com

Iskolánk bemutatása

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda belvárosban működő, történelmi hangulatú, modern szellemiségű iskolánk összetett feladatot lát el, egyrészt általános iskolai, emelt szintű német nyelv oktatásban, illetve alapfokú táncművészeti képzésben vehetnek részt a tanulók, melyen belül balett és modern tánc, történelmi társastánc és néptánc oktatás folyik.

 

Iskolánk 2011. óta katolikus iskolaként a keresztény értékeket adja át az ide beiratkozó gyermekeknek. Az iskola közel 140 éves múltja kötelez a hagyományőrzésre, hagyományápolásra. 2012. szeptembere óta hozzánk tartozik a Pátzay János Katolikus Zeneiskola és a Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda, melynek gyermekei a jelentkezési lap leadását követően automatikusan bekerülnek iskolánkba.

 

A megújult szellemiséghez méltó, új külsőt kapott 2016-ban Gyöngyös egyetlen katolikus általános iskolája, a II. Rákóczi Ferenc, Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Petőfi utcai épülete. A meglévő tornaterem korszerűsítésre kerül. Új tornaterem épült a régi fölé a mindennapos testnevelés lehetőségeinek bővítése érdekében. A két tornaterem kapacitásához igazodó mértékű eszközbeszerzés valósult meg. Az informatika szaktanterembe új számítógépeket vásároltunk. Megfelelően felszerelt fejlesztő termek állnak rendelkezésre a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésére is. Több nyertes uniós pályázatnak köszönhetően 9 tanterem digitális táblával felszerelt. Jelentősen fejlődött számítógépparkunk és projektorállományunk is. A legújabb felújításnak köszönhetően minden osztályteremben elérhető már a szélessávú internet. Az épület teljes akadálymentesítése után lehetővé vált, hogy minden közoktatási funkció elérhető legyen a fogyatékossággal élők számára is.

 

A táncművészeti oktatásban résztvevő diákjaink rendszeresen nagy sikerrel vesznek részt országos fesztiválokon, versenyeken. A művészeti oktatás feladata elsősorban felébreszteni az érdeklődést a művészetek iránt, megszerettetni a mozgást, a táncot, mint az önkifejezés, a magabiztosság egyik nagyszerű eszközét. A növendékek évente nagyszabású gálaműsoron mutatják be tudásukat, ahol országos hírű táncművészek is fellépnek. Ezt a gálát a Táncművészetért ’95 Alapítvány szervezi, mely a szülők és a támogatók segítségével eredményesen működik. 2007-ben elnyertük a „Kiválóan minősített művészetoktatási intézmény” címet.

 

Tanulóinknak lehetőségük van már első osztálytól az angol és a német nyelv tanulására. A nyelvi osztály tanulói emelt szintű német nyelvoktatásban vesznek részt. Az idegen nyelv, a számítástechnika tanítását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését nagy mértékben segíti a „A Jövőnkért” Alapítvány.

 

Diákjaink képességeiknek megfelelően vehetnek részt felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon. Az iskolában kiemelt helyet foglalnak el a képesség- és készségfejlesztésre épülő oktatási módszerek. Sportkörök, szakkörök mindig a szülők és a gyermekek kívánságai alapján kerülnek megszervezésre.

 

Kiemelt feladatunk a környezetvédelem, a természet megismerése. Szerződés alapján tanulócsoportjaink térítésmentesen vehetnek részt a Mátra Múzeum, valamint a Szent Bertalan-templom Kincstára múzeumóráin, foglalkozásain.

 

Az Egri Főegyházmegye elsősorban a keresztény családok gyermekei számára tartja fenn iskoláját, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik nyitottságot mutatnak a keresztény életre és nevelésre. Iskolánkba várjuk azon szülők gyermekeit is, akik segítik gyermekük vallási nevelését legalább azzal, hogy a vasárnapi szentmisén/istentiszteleten részt vesznek! Nevelő-oktató munkánk alapja a hit, a szeretet, a tisztelet, az értékek megbecsülése. Gondos, szerető tanítók segítségével ismerkedhetnek meg tanulóink az iskolás élettel. Családias légkörben, színvonalas oktatással biztosítjuk a gyermekek képességeinek megfelelő továbbhaladást. A szeretet, öröm, megbocsátani tudás, türelem, szorgalom beépülhetnek gyermekük életébe.

Alapvető törekvésünk, hogy a gyermekek szeressenek iskolába járni, és ehhez szükséges a kellemes légkörű, gyermekszereteten alapuló pedagógia, melyben a gyermek érzi, tapasztalja, itt minden az ő érdekében történik, megértik gondjait, egyenrangú a többiekkel, és hozzátartozik az iskola közösségéhez.