• +36 30 613 6726
  • isk.rakoczi@gmail.com

Iskolánk története

 

Eötvös József kultuszminiszter 1868. évi XXXVIII. törvényében írja elő az általános tankötelezettséget, és a polgári fiú- és lányiskola megteremtését. Így került sor a Hanisz Imre – féle telken a magyar királyi állami polgári leányiskola felépítésére.

Az új épületben 1898-ban kezdődött a tanítás, de előtte már 1894. szeptember 4-től bérhelyiségben folyt a tanítás 98 fővel. 1895-ben államosították a felekezeti fiú és leányiskolákat Magyarországon és a központi polgári és elemi iskolához külön igazgatót neveztek ki. Polgári iskolába 9-10 éves lányok kerültek be tanulmányi idő 4 év, az évi tandíj 40-48 pengő volt. Az iskola életét a rendtartás és a fegyelmi szabályzat irányította, erkölcsöt, magaviseletet, szorgalmat, tanulmányi munkát öt érdemjeggyel értékelték.

 

1926-ban megalakult a Benevár Sportkör. Az Erzsébet önképzőkör a tanulók nyelvi, zenei, előadói képességének fejlesztését szolgálta. A kiváló magatartású tanulók nevét az iskola „aranykönyvébe” írták. 1926/27-es tanévtől rendszeresek a fogadóórák és szülői értekezletek. Az iskolába működött ifjúsági vöröskereszt csoport és cserkészet 798. z. Szent László néven. Az intézmény életét évenként, értesítőben dokumentálták..

1945. A nyolcosztályos általános iskola bevezetésére került sor. Ezzel egyidejűleg a polgári iskola megszűnt. 1991-ben ismét felvettük II. Rákóczi Ferenc nevét. 1992-től művészeti iskolaként is működünk, ahol a gyerekek táncművészeti képzésben vehetnek részt, balett- és néptánc tanszakon. Az iskolát az Egri Főegyházmegye 2011. augusztus 31-i hatállyal vette át Gyöngyös Város Önkormányzatától, ezzel megalapította a város első katolikusiskoláját. Később egy közös igazgatású intézménnyé alakult a Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda és a Pátzay János Katolikus Zeneiskola összevonásával.
Nemrégiben szellemiségéhez méltóan külsejében is teljesen megújult az épület.