• +36 30 613 6726
  • isk.rakoczi@gmail.com

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

 

Kedvezményezett: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 25,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.02

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00682

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szivességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományörző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

További dokumentumok ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában
című pályázat keretén belül rendezett

A Magyar Kultúra Napja az Idősek Bentlakásos Otthonában

generációk közötti érzékenyítés

Részletek ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a II. Rákóczi Ferenc Általános ás Alapfokú Művészeti Iskolában

című pályázat keretén belül rendezett
Ádventi lelki nap
generációk közötti érzékenyítés

Részletek  ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Általános ás Alapfokú Művészeti Iskolában

című  pályázat keretén belül rendezett

Bene-búcsú zarándoklat

3 generációs találkozó

Részletek ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola című pályázat keretén belül rendezett

Generációk közötti érzékenyítő előadás

„Digitális függőségek kialakulásának veszélyei”

Részletek ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

című pályázat keretén belül rendezett

Gyereknapi hagyományőrző nap

Részletek ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Rendezvény címe: Ifjusági Klub

Szeptember

Részletek ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

"Ifjúsági tábor"

Részletek ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában

című  pályázat keretén belül rendezett

Pásztorjáték az idősek otthonában

generációk közötti érzékenyítés

Részletek ITT

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában

című  pályázat keretén belül rendezett

Szakrális helyek, közterek, parkok takarítása, kertrendezés

Település szépítő közösségi nap

Részletek ITT