• +36 30 613 6726
  • isk.rakoczi@gmail.com

 

2019-2020

 

Óriási örömmel hirdetjük, hogy második Erasmus+ KA1 mobilitási pályázatunkat is érdemesnek találták a megvalósításra, így intézményünkből idén már 6 kolléga vehet részt szakmai továbbképzéseken a következő helyszíneken:


Gadó Zsuzsanna Dublinban a "Using technology in the classroom" című képzésre utazik,

Győriné Nagy Anita Brightonban vesz részt az "English in the primary classroom" módszertani kurzuson,

Józsa László Dublinban a "How to use tablets and apps" tanfolyam hallgatója lesz,

Nagy-Székely Magdolna Edinburghben "Language development for teachers" c. nyelvi képzésen vesz részt,

Tekse Tünde a "Blended learning" c. kurzusra utazik, szintén Edinburghbe,

Varga Gábor pedig a "Language development" elnevezésű tanfolyamon fog tanulni Dublinban.


Jelen pályázatunk legfőbb célja, hogy az egységes európai értékeket képviselő, egymás kultúrájának tiszteletén alapuló nevelési elveket modern, XXI. századi módszertannal ötvözzük, s az élethosszig tartó tanulás fontosságát közvetítsük iskolánkban és a körzet intézményeiben is.


Köszönjük a fenntartónak és az iskolavezetésnek is a bizalmat!

 

**********

 

 

Második nyertes Erasmus+ pályázatunk a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda immáron 6 pedagógusának tette lehetővé, hogy az „Új szemléletek az oktatásban” című projektjének megvalósulásához, a pedagógiai programban elvárt tanári készségek fejlődéséhez korszerű továbbképzést nyújtsanak idegen-nyelvi készségeik fejlődése, európai országismeret, külföldi intézményi kapcsolatépítés,  korszerű didaktikai ismeretek, valamint szociális készségeik, úgy mint együttműködés, problémamegoldás és elfogadás terén.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében a résztvevők már augusztusban disszeminációs előadást tartottak a tantestületi értekezleten, beépítették az elismert külföldi intézményekben tanultakat saját tanítási óráikba, melyeket nyílt óra keretében ebben a hónapban munkaközösségüknek is bemutatnak.

Két hetes kint tartózkodásunk alatt mindannyian blogot vezetünk, hogy élményeinket és barangolásainkat megoszthassuk az érdeklődőkkel.
 

 

Gadó Zsuzsa                        www.zsuzsa-dublin.webnode.hu

 

"Gadó Zsuzsanna vagyok, s a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Művészeti Iskola és Óvoda egyik igazgatóhelyetteseként dolgozom. IKT kurzuson vehettem részt Dublinban, az Alpha College nyelviskolában. A kurzus neve: Using technology in the classroom. Elsősorban a digitális kompetenciák fejlesztése volt előtérben, természetesen az angol nyelvi szint emelése mellett. A kurzuson sok módszertani fogást is megtapasztaltam, ezek közül kiemelem a motiválást, aktivizálást, ellenőrzést, értékelést. A nevelő-oktató munkám során alkalmazni fogom a látottakat.

Számomra mit nyújtott ez az újabb két hét? Az egész életen át való tanulás fontosságát, megújulást, új lendületet.  A tanfolyamom résztvevői között 55-62 éves kollégákkal is volt alkalmam együtt tanulni. „Nemzetközileg” megállapítottuk, hogy a gyerekek sokszor előttünk járnak digitális felhasználásban.  A mi felelősségünk is, hogy megismertessük őket a digitális állampolgársággal, felhívjuk figyelmüket a felelős internethasználatra.

Nemzetközi nyelviskolaként német, spanyol, bolgár tanárokkal tanultunk együtt. Szabadidőben, de órák alatt is megismertük egymás országainak oktatási sajátosságait, kapcsolatokat alakítottunk ki, bepillantottunk az ír hétköznapokba, megismertük Dublin és környéke természeti és kulturális értékeit. Homestay ellátás keretében a háziasszonyunk által végig kóstoltuk az ír konyha remekeit."

 

 

Győriné Anita                      www.anita-brighton-epc.webnode.hu

 

Győriné Nagy Anita tanító és idegennyelv-oktató: "Két hetet töltöttem az English Language Centre nagymúltú nyelviskolájában, Brightonban. A választott kurzusomon magas színvonalú nyelvi képzést, valamint külföldön már jól bevált gyermekközpontú, XXI. századi szociális készségeket kiemelten fejlesztő tevékenységeket és internetes alkalmazásokat ismerhettem meg a drámaoktatás, mesék és angol nyelvű filmek feldolgozása, dalok és memoriterek tanítása, bábok szerepe, az aktív tanulás, Bloom taxonómiája, valamint a tanórai lecsendesedés, belső békénkre koncentráló gyakorlatok világában. Tanulmányaim alatt betekintést nyerhettem brit és más nemzetiségű kollégáim hazájának oktatási rendszerébe, kultúrájuk egyediségébe, közös tanítói nehézségeinkbe és megújult küldetésünkbe.

Szabadidőmben tanár társaimmal utaztuk körbe Sussex megye történelmi és kulturális helyszíneit, s ismertük meg a világörökség csodás földrajzi képződményeit, melyekről diákjaimnak is örömmel mesélek."

 

Józsa László                         www.erasmus-jozsa-laszlo.webnode.hu

 

Józsa László tanító: "Az idei évben tovább bővítettem az előző évbe megszerzett ismereteimet az IKT oktatási célú felhasználásának lehetőségeiről. A dublini Europass kurzusán (How to use tablets, apps and social media in your classroom) behatóbban foglalkoztunk a különböző online eszközökkel, illetve a virtuális osztálytermekkel, azok felhasználhatóságával az oktatás teljes spektrumán. Megismerhettünk ezek mellett különböző tananyagszerkesztő és a pedagógusok munkáját támogató programokat, amelyek segítségével helyt tudunk állni a XXI. század támasztotta kihívásoknak."

Nagy-Székely Magdolna      www.ces-edinburgh-tunde-magdi.webnode.hu

 

"Nagy-Székely Magdolna vagyok, tanítóként dolgozom a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában. 2019 júliusában másodszor vettem részt mobilitási projekten. Az első utazás során szerzett pozitív tapasztalatok nyomására egyértelmű volt számomra, hogy ismét élek a program által kínált lehetőségekkel.

 

Továbbfejlesztve előző éves ismereteimet egy olyan továbbképzést kerestem, mely kimondottan tanárok számára lett meghirdetve. Nemcsak nyelvi kompetenciám fejlődött a két hét során, hanem rengeteg új módszer, tanítási stílus, oktatási szemlélet, pedagógusi attitűd birtokosa lettem. Ezen kívül megismerhettem Skócia fővárosát, Edinburgh-ot. Felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb, csodálatos emlékműveket, épületeket, történelmi helyszíneket kerestünk fel, kulturális programokon vettünk részt. Felkerestük Edinburgh számos templomát, megtapasztaltuk az ott élők mély vallásosságát."

 

Tekse Tünde                         www.ces-edinburgh-tunde-magdi.webnode.hu

 

"Tekse Tündének hívnak, s nyelvtanárként Edinburghben, Skócia fővárosában a Centre of English Studies kéthetes "Blended Learning" módszertani továbbképzésén vettem részt az Erasmus+ és a Tempus Közalapítvány jóvoltából. A kurzus során modern módszertani eljárásokkal, új informatikai elemekkel gazdagodtam; betekintést nyertem a CLIL, Blended Learning és Flipped Learning rejtelmeibe; gazdagodott szókincsem, nyelvtanítási technikáim; nagy hangsúlyt kapott a rugalmas gondolkodásmód és a problémamegoldó képességek fejlesztése. Mindemellett Skócia kultúrájába, történelmébe, földrajzába is sikerült bepillantanom."

Varga Gábor                         www.gabor-erasmus.webnode.hu

 

Varga Gábor: "Földrajz-testnevelés szakos tanár vagyok és 2019 nyarán egy két hetes angol nyelvtanfolyamon vettem részt Dublinban. A választott iskolám a CES volt, ami egy nagy hagyományokkal rendelkező nyelviskola Írország fővárosában, ahová a világ minden tájáról tömegével érkeznek a diákok.

A kurzusom egy általános nyelvi kurzus volt körülbelül a B1 és B2 -es szint között. Ezt a tanfolyamot csak tanároknak hirdették meg. A 10 nap alatt olasz és spanyol kollégákkal tanulhattam együtt egyedüli magyarként. Az Írországban szerzett nyelvismeretemet az iskolai tanítás során is hasznosítom, többek között angol nyelvű ismeretterjesztő kisfilmek, szakcikkek fordításával. A Dublinban tapasztalt változatos óravezetési technikákat, digitális oktatási módszereket szintén szívesen alkalmazom a földrajz tantárgy tanítása közben."

 

 

********************